Az arisztotelészi eskü

A társadalom mindig is tudatában volt – a tudomány okos kísérleteivel látványosan bizonyítani is tudta – hogy a közösség előtt tett ígéreteknek nagy hatása van az emberek viselkedésére. A tekintélyek és barátok jelenlétében elmondott fogadalmat komolyan vesszük, és ahhoz még nehéz helyzetben is tartjuk magunkat. Amikor tehát állampolgárként letesszük az állampolgári esküt, vagy amikor barátaink előtt örök hűséget fogadunk párunknak, ezt komolyan átérezzük, és életünket ehhez igazítjuk. Éppen ebből a célból tesznek a végzett orvosok esküt – a Hippokrateszi esküt – az orvosi hivatás gyakorlásáról, hogy folyamatosan emlékeztesse őket hivatásukra. Gondoljuk csak meg, mit is tartalmaz a hippoktrateszi eskü?

Én (…) esküszöm, hogy orvosi hivatásomhoz mindenkor méltó magatartást tanúsítok. Legfőbb törvénynek tekintem a betegek testi és lelki gyógyítását, a betegségek megelőzését. Az emberi életet minden megkülönböztetés nélkül tisztelem. Orvosi tevékenységem soha nem irányul emberi élet kioltására. A betegek emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartom, bizalmukkal nem élek vissza és titkaikat haláluk után is megőrzöm. Tanítóimnak megadom az illő tiszteletet, orvos társaimat megbecsülöm. A betegek érdekében ismereteimet, tudásomat folyamatosan gyarapítom. Minden erőmmel arra törekszem, hogy megőrizzem az orvosi hivatás tisztaságát és tekintélyét. Az … Egyetem hírnevét öregbítem és megbecsülését előmozdítom.

Most, hogy a választási harc kibontakozik, és a politikai pártok jelöltjei nap, mint nap szembesülnek a csábítással, hogy valótlanságot állítsanak, vagy beválthatatlan ígéretet tegyenek, felvetődött bennem, vajon nem volna-e célszerű, ha a parlamentbe igyekvő politikusok esküt tennének. Nos, ennek mintájára javasolom, hogy vezessük be a politikusok számára – a politika-tudományok „atyjára” utaló – kötelező arisztotelészi esküt. Az arisztotelészi eskü – amelyet minden jelöltnek el kellene mondania állampolgárok csoportja előtt – hitem szerint így szólna:

Én …….Esküszöm, hogy minden körülmények között a politikusi hivatásomhoz méltó magatartást tanúsítok. Fogadom, hogy sem a választási küzdelem kiélezett körülményei között, sem azt követően nem hazudok. Nem mocskolom ellenfeleimet, és nem ígérgetek – kihasználva a polgárok tájékozatlanságát és szorító körülményei – alap nélkül. Minden embert – nemére, bőrszínére, társadalmi csoportjára, vallására, politikai beállítódására vonatkozó megkülönböztetés nélkül – egyformán tisztelek. Legfőbb törvénynek tartom a polgárok jólétét és boldogságát, ezért nem csapom be és nem is rémítgetem őket alap nélkül. Tevékenységem soha nem irányul mások méltóságának megsértésére, jogaik szűkítésére, és ember-mivoltuk tagadására.  Megadom a tiszteletet polgártársaimnak és ellenfeleimhez is jó-szándékúan közelítek. Tudásomat a társadalomról folyamatosan bővítem, nézeteimet szembesítem a valósággal, és ha a tények ellent mondanak állításaimnak, kész leszek beismerni tévedésemet. Mindent megteszek, hogy a nemzet hírnevét és megbecsülését előmozdítsam. Törekszem arra, hogy – a politikai filozófia „alapító atyjának” szellemében – a politikusi hivatás becsületét és tisztességét megőrizzem és a 21. század nehéz feltételek között alkalmazzam.”

Már csak néhány nap van hátra a választásokig, de talán még nem késő!


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *