Month: October 2016

 • A Gresham törvények fogságában

    Volt egy álmunk: az internet – napjainkban ünnepeltük születésének 25 éves évfordulóját – elhozza a szellem napvilágát. A szabadon elérhető és igaz ismeretek kiszorítják az ostobaságot és hazugságot. Ám a valóságban, akik a híreket felkínálják, azok nem a búzából válogatnák az ocsút, hanem éppen ocsúval szennyeznék a jó szemeket. Ez a fajta szelekció a…

 • Mi Európa lényege?

  A címben megfogalmazott – ma oly sokakat foglalkoztató – kérdés, első pillantásra elméleti problémának tűnhet, pedig nagyon is gyakorlati. Európa sorsát ugyanis alapvetően meghatározza, hogy a választ keresve, előre indulunk-e a jövő felé, vagy vissza a múltba. Az viszont, hogy merre indulunk, döntően attól függ, milyen értelemben használjuk a lényeg fogalmát: mint megkülönböztető vonást, vagy…

 • A tanult tehetetlenség kórja

    Most, hogy a kvóta-népszavazás lezárult, és az eredmények közismertek, az elfogulatlan megfigyelőket bizonyára meglepetésként éri, holott a valóságban érthető és várható volt: mindenki győztesnek látja magát. Aki bojkottot hirdetett, aki az Igenre bíztatott, aki az érvénytelenítésre buzdított, és persze azok is, akik a Nem-et nyomták minden csövön keresztül: óriási sikerről beszélnek. A valóságban azonban…

 • Az „Isten-komplexus” veszélyei

    A tévedhetetlenség – „Isten-komplexusnak” is nevezett – mítosza sajnos, meghatározója a magyar politikai életnek. Ezt sulykolja miniszterelnökünk, és követői boldogan fogadják el: a vezér soha nem téved. Ám, aki nem ismeri be tévedéseit – a történelem tanulsága szerint – maga idézi elő a válságot. A társadalom és a gazdaság kríziseit – a bankcsődöket, vagy…